BishopAccountability.org
 
 

Simonis Moet Spijt Betuigen Aan Slachtoffers

Friesch Dagblad
February 9, 2012

http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=58438

Hengelo | De Klachtencommissie van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK heeft de klachten van negen voormalige misdienaars van de parochie Albergen gegrond verklaard. Verder vindt de klachtencommissie dat de Aartsbisschop van Utrecht, het kerkbestuur van de parochie Albergen en kardinaal Simons het leed van de slachtoffers moeten erkennen, verontschuldigingen moeten aanbieden en spijt moeten betuigen.

Dat is bekendgemaakt door letselschadespecialist Yme Drost uit Hengelo, die de negen slachtoffers bijstaat.

Albergen is een kleine parochie in de Nederlandse kerkprovincie. In 1974 werd er een priester tot dorpspastoor benoemd. Deze is inmiddels overleden. Wat het kerkdorp niet wist, was dat de pastoor in zijn voormalige standplaats Arnhem als kapelaan betrapt was op seksueel misbruik van een minderjarige. De pastoor werd in het kerkdorp Albergen door de geloofsgemeenschap op handen gedragen. Inmiddels is duidelijk dat de pastoor misdienaars seksueel heeft misbruikt. Op 22 december behandelde de klachtencommissie in een dagvullende zitting alle negen zaken. Vorige week deed de klachtencommissie uitspraak.

In haar uitspraak overweegt de commissie dat kardinaal Simonis in 1983 een brief ontving, waarin de huishoudster van de Albergse pastoor melding maakte van het misbruik wat zij zag. De toenmalige vicaris-generaal mgr. dr. A.J. Vermeulen zou, aldus de klachtencommissie in haar uitspraak, tegenover de klachtencommissie hebben erkend dat het door de huishoudster gemelde incident al enige jaren in kleine kring bekend was, maar niet bij hem. De klachtencommissie adviseert in de uitspraak dat de Aartsbisschop van Utrecht (mgr. Wim Eijk) de klacht gegrond verklaard. Tevens beveelt men ‘de Aartsbisschop van het Aartsbisdom aan om in een gesprek verontschuldigingen en spijtbetuigingen aan te bieden en te bevorderen dat ook kardinaal A.J. Simonis en het kerkbestuur te Albergen het leed dat is aangedaan tegenover de klagers [te] erkennen en spijt [te] betuigen’.

 

 

 

 

 
.

 
 

Any original material on these pages is copyright © BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.