BishopAccountability.org
 
 

Nader Onderzoek Misbruik in Kerk

ND
February 14, 2012

http://www.nd.nl/artikelen/2012/februari/14/nader-onderzoek-misbruik-in-kerk

Wim Deetman is bereid een aanvullend onderzoek te houden naar misbruik van meisjes en vrouwen in de katholieke kerk. Deetman verwacht dat het rapport dit najaar gereed is. Vertegenwoordigers van de katholieke kerk hebben ingestemd met het onderzoek. Dat schrijft minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) in een brief aan de Tweede Kamer.

Deetman was voorzitter van de commissie die seksueel misbruik in de katholieke kerk heeft onderzocht. Eind vorig jaar werden de resultaten gepresenteerd. Uit het rapport bleek onder meer dat tussen 1945 en 1981 tussen de tien- en twintigduizend kinderen zijn misbruikt in katholieke instellingen. Het misbruik was bekend binnen de ordes en bisdommen.

Het aanvullende onderzoek vindt plaats op verzoek van de Tweede Kamer. Die vond dat het misbruik van meisjes en vrouwen tot dusverre onderbelicht is gebleven. Deetman heeft volgens Opstelten aangegeven dat zijn onderzoekscommissie zich niet specifiek op jongens heeft gericht. In het rapport van de commissie zou aandacht zijn besteed aan misbruik van meisjes en vrouwen, maar het kan toch goed kan zijn ‘deze groep nog afzonderlijk nader te onderzoeken’.

Verschillende fracties in de Kamer hebben ook aangegeven het jammer te vinden dat de commissie-Deetman niet heeft gekeken naar slachtoffers van geweld. De vertegenwoordigers van de katholieke kerk zeggen volgens de minister echter dat de kerk gezien de impact ervan zich vooral heeft willen richten op seksueel misbruik.

Opstelten vindt dat de kerk zelf moet bepalen wat wordt onderzocht. Hij ziet daarnaast een apart onderzoek door de overheid over geweld in de kerk niet zitten. “Het Openbaar Ministerie zal onderzoek doen als daar aanleiding voor is, zelfs als feiten mogelijk al verjaard zijn.”

 

 

 

 

 
.

 
 

Any original material on these pages is copyright © BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.