BishopAccountability.org

Van Toorenburg: R.k. Kerk Dient Beloften Aan Slachtoffers Na Te Komen

CDA
February 17, 2012

http://www.cda.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht/2012/2/7/Van_Toorenburg__R_K__Kerk_dient_beloften_aan_slachtoffers_na_te_komen.aspx


De R.K. Kerk dient haar beloften aan de slachtoffers van seksueel misbruik na te komen en daarover publiekelijk verantwoording af te leggen. Dat zei CDA woordvoerder Madeleine van Toorenburg tijdens een debat over het eindrapport van de commissie Deetman, over seksueel misbruik binnen de Kerk. Van Toorenburg: "Dat betekent dat de Kerk het leed dat de slachtoffers is aangedaan dient te erkennen. Daarnaast dient de Kerk goede hulpverlening te organiseren en te zorgen voor een goede compensatieregeling. Ook dient zij alles in het werk te stellen om dergelijk leed in de toekomst te voorkomen."

De regering heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat de commissie Deetman op verzoek van de Kamer opnieuw aan de slag gaat. Met een vervolgonderzoek dat specifiek ingaat op het misbruik van meisjes en (jonge) vrouwen in de katholieke instellingen. Van Toorenburg is tevreden met deze toezegging. Van de meerwaarde van een parlementair onderzoek is het CDA echter op dit moment niet overtuigd. Van Toorenburg: "Het is namelijk zeer de vraag of er meer boven tafel zal komen. Dat geeft Deetman zelf ook al aan in zijn rapport. Ook is het niet per definitie in het belang van de slachtoffers". Mocht echter blijken dat Justitie in het verleden de deur naar aangifte en vervolging doelbewust heeft dichtgehouden, dan staat het CDA open „voor welk onderzoek dan ook", aldus Van Toorenburg.

Van Toorenburg heeft tijdens het debat samen met de Kamerleden Ard van der Steur (VVD) en Lilian Helder (PVV) een motie ingediend. Daarin roepen zij onder meer de Kerk op om zorg te dragen voor erkenning van het leed dat aan slachtoffers is toegebracht en zorgvuldige en voortvarende nakoming van de door de commissie Deetman gegeven adviezen. Verder moet de Kerk zorgen voor adequate hulpverlening aan de slachtoffers, hun familieleden en/of nabestaanden en voor snelle en adequate behandeling van de verzoeken om vergoeding van de geleden (gevolg)schade, waarbij de verjaring en het feit dat een dader wellicht overleden is geen rol mogen spelen.
.


Any original material on these pages is copyright © BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.