BishopAccountability.org

Om Vraagt Ontbinding En Verbod Op Vereniging Martijn

Blik Nieuws
May 21, 2012

http://www.blikopnieuws.nl/bericht/144489/OM_vraagt_ontbinding_en_verbod_op_Vereniging_Martijn.html


Assen - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag met gebruikmaking van zijn civiele bevoegdheid aan de rechter gevraagd de Vereniging Martijn te ontbinden en te verbieden. Dit meldt het OM woensdag.

De werkzaamheden van de vereniging maken inbreuk op de rechten en de belangen van het kind gezien de schadelijke effecten van seksueel kindermisbruik waardoor de maatschappelijke onrust toeneemt.

Het OM vindt dan ook dat het gedachtegoed en de werkzaamheden van deze vereniging in strijd zijn met de openbare orde en de goede zeden. Daarom moet in dit concrete geval de vrijheid van vereniging minder zwaar wegen en ingeperkt worden.

Daarmee komt de Staat ook tegemoet aan de internationale verplichtingen om maatregelen te treffen die er daadwerkelijk toe leiden dat kinderen beschermd worden tegen seksueel handelen door volwassenen.

De Vereniging Martijn maakt voor het uitdragen van haar denkbeelden gebruik van diverse media en van een website op internet waarbij het gaat om materiaal dat seks met kinderen promoot en (impliciet of expliciet) beschrijft. Daarnaast bestaat de vereniging uit of draagt zij bij aan een digitaal en sociaal netwerk van gelijkgestemden en daders van zedenmisdrijven.

Het vormt hiermee een (in)directe bedreiging voor het kind waardoor grote schade aan de lichamelijke en psychische gezondheid van het kind kan ontstaan. Ook de belangen van de familie en van mogelijke slachtoffers in de toekomst moeten hierbij worden meegewogen.

Doelstelling Vereniging Martijn

De Vereniging Martijn werd in 1982 opgericht als een vereniging die streeft naar wettelijke en maatschappelijke acceptatie van (seksuele) relaties tussen volwassenen en kinderen. De Vereniging vindt dat seksuele contacten en relaties tussen volwassenen en kinderen niet schadelijk zijn voor kinderen.

Zoals de Vereniging het zelf omschrijft is zij "een platform voor iedereen die tegenwicht wil bieden aan het dogma dat kinderen en jongeren geschaad worden door vriendschappen en liefdevolle intimiteit met oudere personen".

Indienen verzoekschrift

Het OM acht de werkzaamheden en het gedachtegoed van de Vereniging strijdig met de rechten en belangen van kinderen. In de huidige tijdsgeest is er in de samenleving geen plaats meer voor seksuele of erotiserende denkbeelden over kinderen, laat staan seksuele handelingen met kinderen.

Het OM acht strafrechtelijke vervolging van de Vereniging niet haalbaar. Vervolgens heeft het OM onderzocht of de Vereniging civielrechtelijk kan worden aangepakt en meent dat op dit moment op goede en reële gronden een ontbindingsverzoek kan worden ingediend wegens strijd met de openbare orde en goede zeden.

Het OM vindt dat door de Vereniging een subcultuur in stand wordt gehouden die kan leiden tot seksueel misbruik van kinderen. Op verzoek van het OM is onderzoek gedaan door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) naar problemen van slachtoffers van seksueel misbruik in de kindertijd.

Uit dit rapport blijkt hoe enorm schadelijk seksueel kindermisbruik is voor de slachtoffers daarvan, ongeacht de aard van het misbruik en ongeacht de leeftijd van het kind. De resultaten bevestigen de stellingname van het OM en de terechte onrust in de maatschappij.

Ook zijn ze in stellige tegenspraak met de filosofie van de Vereniging dat seksueel contact tussen kinderen en volwassenen niet schadelijk is. In veruit de meerderheid van de onderzochte gevallen zijn er meer problemen wanneer een persoon als kind seksueel is misbruikt dan wanneer dit niet het geval is.

De problemen zijn zeer divers van aard. Het gaat om medische problemen, psychische problemen, seksuele problemen maar ook om het zelf op latere leeftijd plegen van seksueel misbruik en automutilatie of suïcidaal gedrag.

Maatschappelijke onrust

Seksueel misbruik van kinderen staat de laatste jaren enorm in de aandacht. Dit heeft geleid tot maatschappelijke onrust en hevige emoties bij de direct betrokkenen maar ook bij anderen in de samenleving. Het OM vindt dat de Vereniging uitdrukkelijk een aandeel in deze maatschappelijke onrust heeft.

Vanuit verschillende lagen in de samenleving en op verschillende manieren wordt hieraan uiting gegeven onder andere door het verzamelen van 70.000 handtekeningen onder burgers om een debat in de Tweede Kamer te beginnen over de Vereniging, het stellen van vele vragen aan de Minister van Justitie en Veiligheid en het indienen van een wetsvoorstel om verenigingen als Martijn te kunnen verbieden.

Conclusie

Het OM vindt dat het belang van het kind en de maatschappelijke onrust zo zwaar moet wegen dat tot het ontbinden en het verbieden van de Vereniging moet worden overgegaan. Daarmee komt de Staat ook tegemoet aan de internationale verplichtingen om maatregelen te treffen die er daadwerkelijk toe leiden dat kinderen beschermd worden tegen seksueel handelen door volwassenen.
.


Any original material on these pages is copyright BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.