BishopAccountability.org

Cultuur St. Joseph Was Verziekt

Limburgs Dagblad
June 26, 2012

http://www.limburger.nl/article/20120626/REGIONIEUWS01/120629748/1056#Cultuur_St._Joseph_was_verziekt_

Archieffoto uit 1950 van een slaapzaal in Sint Joseph in Heel.

Binnen Huize Sint Joseph in Heel was in de periode dat tientallen jongens onder verdachte omstandigheden stierven, sprake van een verziekte cultuur.

Door onze verslaggevers
Heel

De leiding van het gesticht in Heel kampte begin jaren vijftig van de vorige eeuw met grote problemen. Binnen de muren van de instelling was sprake van seksueel misbruik van de kinderen, agressie en gedwongen nachtarbeid. Er was een machtsstrijd gaande tussen de verschillende broeders. Dat blijkt uit onderzoek van deze krant naar de omstandigheden waaronder tientallen jongens in Heel overleden.

De problemen escaleerden tussen 1950 en 1954. Dat is precies de periode dat tientallen jongens in Huize Sint Joseph stierven. Een groot deel van hen verbleef op de verpleegafdeling van broeder Andreas, die nu verantwoordelijk wordt gehouden voor de sterfgevallen. Deze 'broeder des doods' claimde in zijn later geschreven biografie dat hij als onervaren verpleger in Heel volledig aan zijn lot werd overgelaten. Justitie heeft nadrukkelijk naar de rol van de verantwoordelijken in die tijd bij Sint Joseph gekeken, bevestigen bronnen.

Centrale rol in de machtsstrijd van toen speelde broeder Johannes. Hij werd eind jaren vijftig veroordeeld voor seksueel misbruik van jongens in zowel Sint Joseph in Heel als Huize Meerssenhoven in Maastricht.

Johannes kreeg al in 1950 een officiële waarschuwing van de bisschop vanwege zijn 'gezagsondermijnende gedrag'. Toch kreeg hij van 1951 tot 1955 de leiding over Sint Joseph. In 1954 trok een aantal lekenbroeders bij de Arbeidsinspectie aan de bel over mishandelingen en slechte werkomstandigheden in Heel. Omdat met die klachten niet of nauwelijks iets werd gedaan door de congregatieleiding en het bisdom, stond de Arbeidsinspectie in 1959 opnieuw op de stoep. Toen werd ook voor het eerst gewag gemaakt van 'de dood van 34 jeugdige verpleegden in één jaar tijd'. De zaak verdween al snel in de doofpot.
.


Any original material on these pages is copyright BishopAccountability.org 2004. Reproduce freely with attribution.