De toekomst van de gelovige

The future of the believer

NEDERLAND
Reformatorisch Dagblad

Is er nog wel toekomst voor de wereld? Dat is de vraag die allerwegen klinkt in deze laatste dagen van 2011. En overal waar die vraag gesteld wordt, klinken sombere woorden en zien we zorgelijke gezichten.

Wat Deetman heeft gezegd rond de aanbieding van het rapport over het seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk, is in allerlei situaties wereldwijd van toepassing: „Wij zijn er niet in geslaagd een toekomstperspectief te bieden.” Dat geldt voor de EU en voor de euro. Dat geldt voor de christenen te midden van de Arabische lente in het Midden-Oosten. Dat geldt voor tal van Afrikaanse volkeren en voor Noord-Korea na de dood van de ”Grote Leider”. Dat geldt –om maar niet meer te noemen– voor de massa’s jongeren die wereldwijd aan hun lot worden overgelaten.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.