Instelling Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

NEDERLAND
Rijksoverheid

Nieuwsbericht | 16-01-2012

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS stellen een Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik in. Dit schrijven zij aan de Tweede Kamer in een reactie op het rapport van de Commissie seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk (de Commissie Beekman).

Het kabinet deelt met de Commissie Deetman de urgentie om seksueel misbruik in instellingen huiselijke kring te voorkomen en om daders aan te pakken. Centrale regie van de overheid vinden zij hierbij nodig. De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik gaat er mede op toezien dat het Actieplan aanpak kindermishandeling wordt uitgevoerd. Dit plan is onlangs aangeboden aan de Tweede Kamer en bevat maatregelen voor verbetering van de preventie, signalering en bestrijding van kindermishandeling.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.