Instelling Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

NEDERLAND
Rijksoverheid

Persbericht | 16-01-2012

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie stelt samen met staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik in. Het kabinet deelt de urgentie van de Commissie Deetman om seksueel misbruik te voorkomen, zowel in instellingen als in huiselijke kring, en daders stevig aan te pakken. Centrale regie van de overheid is hierbij nodig.

De Taskforce zal mede toezien op de uitvoering van het Actieplan aanpak kindermishandeling dat namens de ministeries van VWS en Veiligheid en Justitie recentelijk aan de Kamer is aangeboden. Het Actieplan benoemt een stevig aantal maatregelen dat een betere preventie en signalering van kindermishandeling tot gevolg moet hebben, alsmede kindermishandeling die gaande is moet bestrijden.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.