Commissie Deetman: ‘beschuldigingen NRC ongefundeerd’

NEDERLAND
Katholiek Nieuwsblad

Beschuldigingen als zou de onderzoekscommissie Deetman belastende informatie over bepaalde bisschoppen hebben achtergehouden zijn ongefundeerd en feitelijk onjuist.

Dat concludeert de voormalige onderzoekscommissie in een 21 pagina’s tellende reactie op twee recente artikelen in NRC-Handelsblad. Daarin werd de beschuldiging geuit dat voorzitter Wim Deetman “belastende feiten” verbloemd zou hebben over de Rotterdamse oud-bisschop Ad van Luyn en diens Roermondse collega Frans Wiertz. Dat zou zijn gebeurd, suggereert het artikel van Joep Dohmen en Wereldomroepredacteur Robert Chesal, omdat Deetman en Van Luyn “elkaar goed kennen”.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.