Vertrouwen in kerk de afgelopen twintig jaar nog nooit zo laag

NEDERLAND
NRC

[Summary: In the last 20 years people’s trust in churches has never been so low, according to the social and cultural planning office in a report on religious developments in the Netherlands. Since 2006 the percentage of people who said they have little or no confidence in churches has risen from 45 to 58 percent.]

door Frank Huiskamp

In de afgelopen twintig jaar is het vertrouwen dat mensen in de kerken hebben nog nooit zo laag geweest, schrijft het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in een rapport (pdf) over de godsdienstige ontwikkelingen in Nederland.

De laatste jaren (vanaf 2006) is het percentage mensen dat zegt “zeer weinig tot helemaal geen vertrouwen” te hebben, gestegen van 45 naar 58 procent. Tussen 1966 en 2006 daalde volgens het SCP bovendien het percentage kerkleden dat meent dat je je aan alle regels van de kerk dient te houden van 51 naar 34 procent.

Het percentage Nederlanders dat lid van een kerk is, slonk sinds 1970 met de helft. Nog sterker gedaald is het percentage mensen dat regelmatig een kerk of “godsdienstelijke samenkomst” bezoekt. Onder alle mensen daalde dat met liefst 71 procent, van 51 naar 15 procent.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.