POLSKI KOŚCIÓŁ CHCE OTWORZYĆ PUNKTY KONTAKTOWE DLA OFIAR NADUŻYĆ SEKSUALNYCH. …

POLSKA/POLAND
Ocaleni

POLSKI KOŚCIÓŁ CHCE OTWORZYĆ PUNKTY KONTAKTOWE DLA OFIAR NADUŻYĆ SEKSUALNYCH. KOMENTARZ OCALONYCH / POLISH CHURCH WANTS TO OPEN CONTACT POINTS FOR VICTIMS OF SEXUAL ABUSE. A COMMENTARY FROM POLISH SURVIVORS

Ojciec Adam Żak, od 2013 roku koordynator episkopatu ds. ochrony dzieci i młodzieży, przedstawił plan finansowania przez Kościół w Polsce 4-5 punktów kontaktowych dla ofiar nadużyć seksualnych ze strony osób duchownych. Pierwsze z nich miałyby się pojawić „do końca wakacji 2015 roku”, jak podaje KAI. Sama decyzja o utworzeniu punktów kontaktowych pojawiła się już w Kościele w sierpniu 2014 roku.

/Father Adam Żak, since 2013 a coordinator of episcopate for children and youth protection, introduced the Church’s plan of financing of 4-5 contact points for the victims of clergy abuse . First points should be opened “until the end of summer 2015”, according to KAI (Catholic Information Agency). The decision about establishing contact points was made in August 2014.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.