PREVENTIEPROJECT TER BESTRIJDING VAN MISBRUIK VERHUIST NAAR ROME

KerkNet

[The trial of a German e-learning project on preventing child abuse in the Catholic Church has been competed, according to Cardinal Reinhard Marx of Munich and Freising and Father Hans Zollner, president of the Center for Child Protection. Results were positive, they said.]

BRUSSEL (KerkNet/RadVat) – De proefperiode van het e-learningproject ‘Preventie van seksueel misbruik’ van het Centrum voor Kinderbescherming is voltooid. Vanaf 1 januari verhuist het centrum naar Rome. Dat hebben de Duitse kardinaal Reinhard Marx, de aartsbisschop van München en Freising, en pater Hans Zollner, de voorzitter van het centrum en het Instituut voor Psychologie van de Gregoriaanse Universiteit, bekendgemaakt.

De jezuïet Hans Zollner is bijzonder tevreden met het geleverde werk: “De eindbalans is zeer positief. Wij hebben een e-learningprogramma, een via internet ondersteund leerplatform, gestart in samenwerking met het universitair ziekenhuis van Ulm en met de steun van het aartsbisdom München en Freising. Het werd uitgeprobeerd met deelnemers uit tien landen en elf projectpartners. De respons was zeer positief. Daarom wordt dit project voortgezet. Vanaf 1 januari verhuizen wij naar de Gregoriaanse Universiteit in Rome, waar het project wordt verdiept.” De leiding van het centrum in Rome is in handen van de Vlaamse theologe Karlijn Demasure.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.