Brugse bisschop ontheft verdachte priester uit taken

BELGIE
Het Nieuwsblad

[Bruges Bishop Jozef De Kesel has suspended a priest named only as MD, who is suspected of sexual abuse in the 1980s. This was reported Friday by the diocese. The bishop took the action because MD left the country despite the ban and went to Brazil.]

De Brugse bisschop Jozef De Kesel suspendeert priester M.D., die verdacht wordt van seksueel misbruik in de jaren tachtig. Dat meldt het bisdom vrijdagochtend.

De bisschop nam die beslissing, omdat M.D. ondanks een verbod naar Brazilië vertrok tijdens zijn preventieve schorsing die nog liep.

Tegen de omstreden priester liepen twee klachten over seksueel misbruik die dateren uit de jaren tachtig. De klachten liepen pas in 2011 binnen. De priester die al sinds de jaren negentig in Brazilië werkzaam was, werd teruggeroepen. Omdat de feiten verjaard waren oordeelde het parket, dat de priester terug naar Brazilië kon. Het bisdom volgde dat advies.

Maar eind vorig jaar, na een reeks andere zaken van seksueel misbruik binnen de kerk, drong De Kesel aan op zijn komst naar België. De betrokken priester ging daar op in, kwam terug naar België en werd hier vervolgens preventief geschorst. Het voorbije jaar werd de zaak verder onderzocht. “Op basis van alle gegevens in het dossier en van het rapport van Fides (Forensisch Initiatief voor Deviante Seksualiteit) heeft het Opvangpunt de bisschop geadviseerd om hem niet naar Brazilië te laten terugkeren. Bisschop De Kesel volgt dit advies en heeft aan de betrokken priester duidelijk gemaakt dat hij bij een terugkeer naar Brazilië zou overgaan tot de suspensie van zijn priesterambt, wat neerkomt op een verbod nog priesterlijke taken te verrichten”, aldus het bisdom.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.