Behandeling klachten slachtoffers misbruik R. K.- Kerk in 2016 afgerond

NEDERLAND
Meldpunt Seksueel Misbruik RKK

[The complaints committee for abuse victims in the Dutch Catholic Church expects to have all issues resolved by Sept. 1. A total of 211 cases are still pending and hearings were held this year for 31 alleged victims.]

De Klachtencommissie voor slachtoffers van seksueel misbruik in de R. K.- Kerk verwacht dat 1 september 2016 alle zaken zijn afgehandeld. Er zijn nog 211 zaken in behandeling. Voor 31 slachtoffers wordt nog dit jaar een zitting gehouden. Er zijn in de regel 6 zittingen per week.

Bij gegrond verklaring kunnen slachtoffers een beroep doen op compensatie. De Compensatiecommissie verwacht dat ongeveer 150 slachtoffers dat ook zullen doen. Eind 2016 zullen allen een uitspraak hebben ontvangen. Het werk van beide commissies zit er dan op. De hulpverlening aan slachtoffers gaat echter door. Die kunnen een beroep blijven doen op het aanbod van gespecialiseerde hulp van het Platform Hulpverlening voor slachtoffers van seksueel misbruik in de R. K.- Kerk.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.