Onderzoek naar klachten over misbruik in Sint Petrus’ banden

NEDERLAND
Nieuwsblad DeKaap

06-01-2012

DRIEBERGEN – De leden van de Sint Petrus’ bandenparochie in Driebergen-Rijsenburg hebben ‘tamelijk rustig’ gereageerd op de berichtgeving over de beschuldigingen tegen pastoor Bert Sturkenboom, die van 1977 tot 1994 werkzaam was in deze parochie. Dat heeft George Marlet, voorzitter van de locatieraad Sint Petrus’banden, gemeld. Sturkenboom, die na zijn Driebergse periode als Deken in het ambtsgebied Veluwe-Flevoland werd aangesteld en sinds 2005 als pastoor in de Sint Lucasparochie op de Veluwe fungeerde, werd recentelijk door het aartsbisdom Utrecht op non-actief gesteld, wegens klachten over seksueel misbruik. Volgens de beschuldigingen zou dit misbruik in de jaren ‘80 hebben plaatsgevonden toen Sturkenboom in Driebergen-Rijsenburg werkzaam was.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.