Informatieblad over excuses, hulpaanbod en concept regelingen financiële tegemoetkoming aan slachtoffers van seksueel misbruik

NEDERLAND
Rijksoverheid

[Click here for the story.]

Informatieblad over excuses, hulpaanbod en concept regelingen financiële tegemoetkoming aan slachtoffers van seksueel misbruik

Informatieblad over excuses, hulpaanbod en concept regelingen financiële tegemoetkoming aan slachtoffers van seksueel misbruik

PDF document | 4 pagina’s | 202 KB

Publicatie | 22-03-2013 | VenJ

Naar aanleiding van de bevindingen van de Commissie Samson heeft de Minister van Veiligheid en Justitie tezamen met de Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en van Veiligheid en Justitie (VenJ) op 29 oktober 2012 namens het kabinet excuses aangeboden aan iedere volwassene en aan ieder kind dat onder de verantwoordelijkheid van de overheid in een pleeggezin of een jeugdinstelling is geplaatst en daar vervolgens slachtoffer is geworden van seksueel misbruik.

Note: This is an Abuse Tracker excerpt. Click the title to view the full text of the original article. If the original article is no longer available, see our News Archive.